Disclaimer

Helaas is het nodig om een disclaimer te plaatsen op onze website, het is simpelweg niet mogelijk dat wij de verantwoordelijkheid voor fouten, onjuistheden en misinterpretaties op ons nemen. Dus bij deze:

Het kan soms voorkomen dat de informatie die op Allesoverdusseldorf.nl voorkomt niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, mis-interpretaties of van het feit dat de door Allesoverdusseldorf.nl verschafte informatie gevoelig is voor verandering. Allesoverkeulen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie en/of het op enige andere wijze gebruik maken van de website.

Allesoverdusseldorf.nl verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van Allesoverkeulen.nl De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij Allesoverdusseldorf.nl. Allesoverdusseldorf.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn partijen die op of via Allesoverkeulen.nl vermeld worden, dan wel schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van Allesoverdusseldorf.nl.